This event is sold out

Over dit evenement

Op 13 april 2017 organiseren VeiligheidNL en SWOV het Kenniscafé 'Laat de voetganger niet vallen! Prioriteit voor preventie'. Ongevallen met voetgangers worden als verkeersongeval aangemerkt als er ten minste één rijdend voertuig bij betrokken is (en het op de openbare weg plaatsvindt). Hierdoor blijven veel voetgangersongevallen – zeker vanuit  het verkeersveiligheidsonderzoek bezien – buiten beeld: voetgangers die letsel oplopen als gevolg van een val. Daar waar dit in de openbare ruimte gebeurt, heeft de overheid een verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving.

Tijdens dit kenniscafé benaderen 5 sprekers voetgangersongevallen vanuit een ruimere invalshoek: als ongeval tijdens het verplaatsen van A naar B, maar ook als ongeval tijdens het verblijven in het verblijfsgebied. Bij de laatst genoemde categorie moeten we vooral denken aan ouderen die dit overkomt, wat het onderwerp - met het oog op de vergrijzing - extra urgent maakt.

Contact
kenniscafe@swov.nl
070-3173333
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
Bezuidenhoutseweg 62
2594 AW Den Haag
NL